Tillgänglighet för blogg.lu.se

Webbavdelningen på Sektionen Kommunikation vid Lunds universitet står bakom den här bloggen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda bloggen. Det här dokumentet beskriver hur blogg.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är bloggen?

Den här bloggen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av bloggen?

Om du behöver information från blogg.lu.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss, skicka e-post till blogg@kommunikation.lu.se.

Rapportera brister i bloggens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra bloggens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss enligt ovan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (öppnas i nytt fönster) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. 

Hur vi testat bloggen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av blogg.lu.se. Senaste bedömningen gjordes den 17 september 2019.

Vi har använt webbläsartillägget WAVE Web Accessibility Evaluation Tool vid utvärderingen.

Övrigt

Webbplatsen publicerades den 4 november 2009. Redogörelsen uppdaterades senast den 17 september 2019.